Proč přestat kouřit nedělá depresivní

„Tam je naopak k významnému zlepšení nálady a snížení deprese na odvykání kouření“ Je pravda, že kuřák, který neměl dávku nikotinu po dobu několika hodin, je podrážděný a úzkostlivý. Ve skutečnosti jsou

symptomy nedostatku . A to je o to důležitější, protože cigareta je prožívána jako antistres. Tabák je "depresogenní"

Ale Pr Aubin jde dále. Pro něj by byl tabák

"depresogenní" . Je zřejmé, že to je on, kdo by vyvolal příznaky nemoci, a ne opak. Proč?

"Přesný mechanismus není znám, ale domníváme se, že tabák způsobuje chronickou hypoxii (kyslíkové deprivaci) a narušuje neuromediátorovou rovnováhu v mozku. " Tento pomalý sestup na depresi by se nezjavil na začátku kouření, ale spíše u dlouhodobých kuřáků. Trochu jako alkohol. Zpočátku je euforický. Podívejte se také na: Alkohol, tabák, drogy: Jste připraveni na změnu