Telethon dary, které se stanou

Od roku 1958, francouzská asociace proti myopatie (AFM) se snaží, aby známých onemocnění nervosvalového a obecně vzácné onemocnění. To aktuálnost mezi 6000 a 8000, z nichž většina jsou závažné, chronické, oslabující a život ohrožujícího mettenten dětství. Postihuje 3 miliony lidí ve Francii, 30 milionů v Evropě a 30 000 nových případů jsou diagnotiqués ročně ve Francii.

V roce 1987 AFM pořádá ve Francii první Telethon televizní maratón pravda, že apeluje na veřejném štědrosti, aby se financování výzkumu. V roce 2014 AFM-Telethon se konalo ve dnech 5. a 6. prosince ve svém 28. vydání.

Kolik hlásí Telethon?

v roce 2013 příjmy AFM-telethon bylo 106 , 7 milionů eur. 91% bylo z veřejných velkorysost

lze poskytnout dar
. - na telefonním čísle 0825 95 července 90 (zástavy) (0,15 za minutu) nebo 3637 za sliby dary
- Internet a //www.afm-telethon.fr/ (zástava nebo přímého daru kreditní kartou, vaše volba) ;.
- scénu z dvaceti tisíc animací, které budou místo 10.000 obcí ve Francii;
- poštou na adresu AFM telethon - BP 83637-16954 Angoulême Cedex 9

znát: 66% z darů na AFM-telethon je daňově uznatelné, a to až do výše 20% zdanitelných příjmů.

dary nemocné

Prostřednictvím darů, francouzská asociace proti myopatií (AFM) vytvořili dvě výzkumné laboratoře věnovaná genové a buněčné terapie: Généthon, vytvořené v roce 1990 a i-Stem v roce 2005. dary také pomohla nalezena institut myologie v roce 1996, odborné středisko na MUS single století v Evropě, a Vědecký Interest Group (SIG) -Institute vzácných onemocnění v roce 2002, která koordinuje, podporuje a rozvíjí výzkum v oblasti vzácných onemocnění.

Léčení a pomáhají komunikovat

V roce 2013, Celkové aktivity společnosti AFM-Telethon činily 113,5 milionů eur. Byly věnovány třem misím: Léč, pomoc a komunikace. Rozpis je následující:
- 54800000 na léčení, na Institutu pro vzácná onemocnění bioterapii (Génétho, myologie Institute, I-sterm, Atlantic genové terapie) Klinické testy nabídek, mezinárodní volání programy a strategické programy
. - 34,8 milionu EUR pro pomoc ať už ve víceoborových konzultací, pečovatelských zařízeních, regionálních služeb, technologických inovací, rodinné dny, platforma vzácná onemocnění ...

- EUR 2,3 milionu pro komunikaci o misi, a to zejména v konferenčním centru Génocentre je časopis VLM sdružení, webové stránky, dokumenty z informace, laboratorní návštěvy ...

o nákladech na sběr činil 13 milionů eur v roce 2013 a těmi, kdo řídí 8,6 milionu.

advanced Search

Know příčinám nemoci a pochopit jejich mechanismus dovolte mi provést terapeutické vedení. To je důvod, proč AFM přispěl k vytvoření čtrnácti DNA bank, které byly shromážděny od pacientů a jejich rodin. Généthon laboratoře byl schopen vyrobit první mapy lidského genomu, z nichž výzkumníci nalézt a identifikovat více než osmi set genů zodpovědných za vzácných genetických chorob.

vývoj terapeutických

Závěry z výzkumu změnily způsob, jakým se staráme o pacienty. Klinické studie probíhají k testování nových dostupných terapií

-: zdravý gen je integrován do buňky, aby kompenzoval funkci defektního genu zodpovědného za onemocnění.
Dnes, gen chirurgie jde dále: odstraňuje částí přenašečů anomálií přímo

- buněčné terapie, nemocných tkání jsou regenerovány. transplantace zdravé buňky, včetně kmenových buněk, embryonální nebo dospělé, může být převeden do různých tělesných buněk

-. farmakologické léčby nové molekuly nebo molekuly, již použit pro jiné onemocnění může být přínosem pro neuromuskulární nemoci tím, že se zabývá příčinou nebo důsledky genetického poškození

Zdroje :

  • -
  • -