A pokud přestaneme kouřit ... abychom ochránili planetu

cigaretové nedopalky jsou nejen trnem v oku, ale jsou odpadem, patří mezi nejběžnější na světě , které kontaminují půdu a vodu

Jejich složky se plouží do potravní sítě, kadmium kontaminuje tři druhy mlžů : ústřice, kýty a škeble; mnoho těžkých kovů ve výluhu byly analyzovány, zbytkové kapaliny z vody procházející kolénka: hliník, baryum, chrom, olovo, železo, nikl, zinek, atd ...

víme, že pouze jeden zadek v osm litrů vody zabije perloočky, malou vodní blechy - korýš - která je zdrojem potravy bohatých na proteiny pro mnoho vodních druhů

a nedopalek hodil do suchozemské prostředí může trvat až dvanáct let, aby se rozpadlo ve volné přírodě, pět let v mořské vodě! Jeden znečišťuje 500 litrů vody. mořských živočichů, jako jsou mořské želvy, die požitím, jakož i ptáci!

Takže odvykání kouření, jsme také významné gesto pro naši planetu!

Tyto informace jsou čerpány z paměti Christine Strehl: Existuje vazba mezi motivací přestat kouřit a zájem o ochranu životního prostředí