Alzheimerova choroba: nové genetické markery

Jeden den bude schopen určit z jednoduchého vyšetření, pokud jsme součástí rizikových profilů Alzheimerovy nemoci? Diagnostické stopy v každém případě pokračují v upřesňování.

Američtí vědci objevili nové genetické markery spojené s Alzheimerovou chorobou. Jejich nálezy byly publikovány v posledním čísle Neuron .

Další studie publikovaná v časopisu T Jama Journal of the American Medical Association ukázala, že varianta genu podílejícího se na tvorbě cholesterolu (gen ABCA7) zdvojnásobuje riziko vzniku tohoto degenerativního onemocnění u amerického černocha. Na počátku této studie bylo zjištění, že černí Američané jsou častěji oběťmi onemocnění než běloši.

"ABCA7 je první gen s velkým významem, který se účastní pozdní formy Alzheimerovy choroby mezi černými Američanů a vystavil se riziku vývoje onemocnění srovnatelného s genem APOE-e4 ve bílém stavu, který je znám po dobu dvou desetiletí, "uvedl dr. Christiane Reitz, profesor neurologie na Columbia School of Medicine. další výzkum probíhá: několik týmů pracuje na různých biomarkerech rizika Alzheimerovy choroby