Alzheimerova: domácí dílny posílit

Víte Specializované týmy Alzheimerovy choroby (ESA) ? Nabízejí doma dílny, které berou v úvahu chutě a potřeby nemocné osoby.

Cíl: podporovat ji při obnově každodenních činností, které se jí staly obtížnými nebo opuštěnými. Jedná se o "hledat autonomii, kde je nalezena" , aby jí pomohla specifickými technikami, aby našla autonomii v činnostech, které jsou blízko jeho srdce .

až v časných stádiích onemocnění

Tyto domácí dílny jsou určeny pro lidi určil jako začátečníci nebo mírný stadia onemocnění a jako součást individuálního projektu.

So " naučit nebo opakování naučení je možné v časných stádiích onemocnění pouze v případě, že obsah je specifická a omezená „, protože člověk má stále dost zachovalé kognitivní schopnosti.

Multidisciplinární, ESA se skládá z ergoterapeut, psychomotorik a asistenti gerontologické péče. ()

Od zahradnictví až po prevenci pádu

Domácí domácí dílny ESA se zaměřují na:

  • kognitivní, motorické a senzorické dovednosti,
  • prevence pádu,
  • manuální aktivity, zahrádkářství,
  • výlety venku doprovázené,
  • zlepšení a úpravy domů,
  • péče o zdraví prostřednictvím masáže

Podívejte se také na: Alzheimerova choroba: "Co je víc nepříjemné, než když není respektována ve své autonomii?"