Alzheimerově chorobě: Stal jiná osoba

Před demence, byla osoba jednotného čísla sama o sobě, že je to jeho osobnost, jeho zvyky, jeho provozní režim, který dal identitu sociálně rozpoznatelné jiného jedince.

Nyní, s demencí, se stává jedinečná choroby, která je přiřazena, a který je charakterizován postupným nástupem problémy s pamětí, chování, a změn osobnost

Rodinná opatrovatelka už nerozpoznává svého rodiče / manžela, "stal se jinou osobou", stal se jedinečným. Nějakým způsobem, je jich tam tolik jako u pacientů s Alzheimerovou chorobou onemocnění.

Deficit být

Ale dodejme bolest vidět jejich rodiče / close postupně zhoršovat a stát se jiné , "bytost nedostatečná", a někdy i strach z toho, že se člověk postihuje onemocněním. V očích společnosti velmi často se diagnostikovaná osoba stává deficitem. Nejde jen o deficity funkcí, ale o to, že je sama o sobě "degenerující".

Už nehovoříme o změně osobnosti, ale o globální degradaci. To je méně než člověk pacienta. Je to bytost, která se ztrácí v nemoci, se „potápí“, a to i pro společnost.

n V tomto kontextu není jednoduché myslet na "zbývající schopnosti" nebo na zachovalé schopnosti . Aniž bychom popřeli zhoršení kognitivních funkcí, měli bychom se spoléhat více na to, co je více než na to, co je ztraceno.