Technologické pokroky při léčbě inzulínovou pumpu!

Léčba diabetu 1. typu podkožní inzulínovou pumpou, je-li přijata a dobře řízena pacientem, je léčbou volby a je nyní rozšířená. Současný výzkum se snaží tyto zařízení zlepšit tím, že je "autonomní". Výsledky experimentálních studií byly prezentovány na posledních dvou roční Diabetes kongresu (Montpellier Berlin 2012 a 2013).

Autoři ukázaly velmi povzbudivé výsledky, které ukazují účinnost a snášenlivost zařízení kombinující čerpadlo mimo snímač glukózy v krvi (který měří téměř okamžitě koncentraci glukózy pod kůži). Dobrovolných pacientů v různých studiích, technologie „embedded“ čerpadlem vypočte pomocí matematických algoritmů, správná dávka inzulínu do oběhu pod kůži podle potřeby odhaduje ze senzoru glukózy. Stabilita diabetu je tedy zřetelně zlepšena bez jídla, ale i v době trávení, se čas strávený v „hypoglykémie“ mnohem menší než jednoho čerpadla (bez snímače).

I když stále prostor pro zlepšení a dalších studií k realizaci „ambulantní umělou slinivku“ bude s největší pravděpodobností brzy a ošetření na dosah diabetu 1. typu!