Hlučném prostředí během těhotenství je špatné pro plod

Slyšení plodu se vyvine během těhotenství. A kochle (umístěná ve vnitřním uchu) může přijímat zvuky kolem šestého měsíce. Poslední čtvrtletí je proto kritickým obdobím, protože na úrovni slyšení proběhne mnoho věcí. Po šesti měsících těhotenství si budoucí dítě zapamatuje zvuky, které slyší. Má vnímání zvuků, jazyk mateřský jazyk

Plod slyší většinou nízké frekvence kolem dvaceti decibelů. Heartbeat své matky, zvuky jeho střev ..., které jsou řádově šeptem. Vnější hluk, jiná intenzita, jsou zmírněna placenty a plodové vody.

Dnes, zákon umožňuje, aby těhotná žena práci v hlučném prostředí (více než 87 decibelů) za předpokladu, opotřebení přilba. Má také právo žádat o méně hlučné zaměstnání, ale když to není možné, co slyšet plod? Plod vystavený velmi hlasitým zvukům, ať už v kontextu práce, na koncertu nebo v kině, může například vidět, že jeho sluch se snížil od narození. Hlemýžď ​​může být narušena a sluch struktura může být nenormálně se později možné zpoždění osvojování jazyka.

Ve Francii, těhotné ženy nejsou dostatečně informováni o slyšení rizika qu'encourt jejich dítě. Je stále ještě hodně pokroku ...