6 000 Dětí se zdravotním postižením se stále nemůže vrátit

Národní federace sdružení sloužící studentům se zdravotním postižením (Fnaseph) odhaduje mezi 5.000 a 6.000 počet studentů, kteří v tomto roce nemohli být zapsáni , Zatímco vláda plánovala vytvořit na počátku školního roku 2012 1500 individuálních akademických asistentů (AVSI), tyto pozice dosud neexistují. Dokonce i v případě, že se má distribuce uskutečnit tento měsíc v různých akademiích, je třeba, aby se nábor konal později.

Dnes ministerstvo chce, aby se pozice AVSI stala "skutečnou profesí, organizovanou. „v tomto smyslu,“ odraz zapojení všech zúčastněných stran ve vzdělávací komunity, zdravotní postižení a zdravotně-sociální „by měla být zahájena rychle profesionalizovat funkci doprovází.

současně, individuální školní asistenty jsou lidé s bakalářským vzděláním a jsou motivováni tím, že jim mohou pomoci mladí studenti. Ale těží jen ze šedesáti hodin tréninku. Nelze se naučit pracovat jako opatrovník.

Ministerstvo národního vzdělávání odhaduje, že v tomto roce bylo v běžných školách vzděláno 227 000 dětí se zdravotním postižením. Právo na školní docházku posílené zákonem ze dne 11. února 2005.